Akademia mowy MAGDALENA ŁAGUN Specjalistyczny gabinet logopedyczny dla dzieci Telefon: 572 389 489

OFERTA GABINETU

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Wczesna interwencja logopedyczna

Stymulacja rozwoju mowy

Terapia wad i zaburzeń mowy

Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Terapia mowy dzieci z niedosłuchem

Terapia mowy dzieci z rozszczepem podniebienia

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY

Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej

Ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowej

Ćwiczenia koncentracji uwagi

Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą

LOGORYTMIKA DLA DZIECI OD 2 ROKU ŻYCIA

Zabawy wspomagające umiejętność wysłuchiwania i różnicowania dźwięków – w tym dźwięków mowy

Zabawy ruchowe usprawniające całe ciało – tak by nabrało gotowości do prawidłowego wymawiania głosek, wyrazów i całych zdań

Zabawy rytmiczno-ruchowe, słowno-ruchowe oraz kształtujące prozodię mowy

W diagnozie i terapii logopedycznej korzystam z:

PROGRAMÓW

Programu Logopedia 2.0 – pakiet poszerzony

Programu Mówiące Obrazki

Programu Obrazy-Słowa-Dźwięki

ZOOminki – ćwiczenia usprawniające mowę

SPRZĘTU LOGOPEDYCZNEGO

Interfejsu fonicznego

Echokorektora

Instrumentarium logopedycznego nr3

Stymulatora logopedycznego

Relaksatora

Mikrofonu i słuchawek

GIER LOGOPEDYCZNYCH

Wydawnictwa Alexander

Wydawnictwa Komlogo

Wydawnictwa WIR

Wydawnictwa Palatum

Zapraszam na mój profil na Facebooku :)

Formularz kontaktowy

Top